Thursday, 29/09/2022 - 09:43|
CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH, HỌC SINH ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH THẮNG NHẤT
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
7519/UBND-GDĐT Công văn thành lập Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cho học sinh khuyết tật 21/12/2018
42/2013/TTLT-BGDĐTBLĐTBXH- BTC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật 31/12/2013
28/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật 10/04/2012
Liên kết website