Thursday, 29/09/2022 - 08:36|
CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH, HỌC SINH ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH THẮNG NHẤT
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
212/QĐ-SGDĐT Sở Giáo dục & Đào tạo Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 21/04/2022
350/PGDĐT Kế hoạch triển khai Quyết định của UBND tỉnh thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh 2021-2025 07/04/2022
505/SGDĐT-KHTC Kế hoạch triển khai Quyết định của UBND tỉnh thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh 2021-2025 01/03/2022
588/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 22/02/2022
1189/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2022 11/02/2022
Liên kết website